Đừng lạm dụng lời khen

Sự gần gũi, chia sẻ giữa cha mẹ và con cái giúp trẻ hình thành nhân cách tốt và tự tin. Ảnh: ĐN
Sự gần gũi, chia sẻ giữa cha mẹ và con cái giúp trẻ hình thành nhân cách tốt và tự tin. Ảnh: ĐN
Sự gần gũi, chia sẻ giữa cha mẹ và con cái giúp trẻ hình thành nhân cách tốt và tự tin. Ảnh: ĐN