Dân độc thân... sợ Tết

Niềm vui đôi lứa ngày xuân (ảnh minh họa, nguồn: TTX).
Niềm vui đôi lứa ngày xuân (ảnh minh họa, nguồn: TTX).