Chỗ của vợ ở đâu?

Đừng tự đẩy chồng “đi về nơi xa lắm” (ảnh minh họa, nguồn internet).
Đừng tự đẩy chồng “đi về nơi xa lắm” (ảnh minh họa, nguồn internet).