Chịu khổ vài năm để cả cuộc đời không phải lo lắng!

Người lao động tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học do LĐLĐ TPHCM và Trường ĐH Kinh tế TPHCM tổ chức - Ảnh: L.T
Người lao động tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học do LĐLĐ TPHCM và Trường ĐH Kinh tế TPHCM tổ chức - Ảnh: L.T
Người lao động tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học do LĐLĐ TPHCM và Trường ĐH Kinh tế TPHCM tổ chức - Ảnh: L.T