Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lời xin lỗi sâu cay gửi thế hệ tương lai

Lời xin lỗi sâu cay gửi thế hệ tương lai
Lời xin lỗi sâu cay gửi thế hệ tương lai