Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Biếm: “Thảm họa” Pokemon dưới góc nhìn biếm quốc tế