Biếm: Khổ vì hàng nhái: Tham thì…thâm?

Tranh Mai Sơn.
Tranh Mai Sơn.