Yêu cầu sớm hoàn thành công tác bàn giao, tiếp nhận đường Lê Trọng Tấn