Yêu cầu sớm cấp giấy chứng nhận các dự án đã có quyết định giao đất

UBND TP yêu cầu sớm hoàn tất thủ tục cho những dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất.
UBND TP yêu cầu sớm hoàn tất thủ tục cho những dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất.
UBND TP yêu cầu sớm hoàn tất thủ tục cho những dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất.
Lên top