Yêu cầu Công ty 379 bàn giao quỹ bảo trì cho cư dân Athena Complex

Cư dân Athena Complex Xuân Phương đã căng băng rôn tố cáo Công ty 379 chây ì bàn giao sổ hồng, quỹ bảo trì. Ảnh Minh Khôi.
Cư dân Athena Complex Xuân Phương đã căng băng rôn tố cáo Công ty 379 chây ì bàn giao sổ hồng, quỹ bảo trì. Ảnh Minh Khôi.
Cư dân Athena Complex Xuân Phương đã căng băng rôn tố cáo Công ty 379 chây ì bàn giao sổ hồng, quỹ bảo trì. Ảnh Minh Khôi.
Lên top