Ý tưởng thiết kế phục hồi Nhà thờ Đức Bà với nhiều không gian xanh

Kiến trúc nhà thờ Đức Bà với phần mái và tháp mới sau khi thiết kế. Ảnh: Miysis Studio
Kiến trúc nhà thờ Đức Bà với phần mái và tháp mới sau khi thiết kế. Ảnh: Miysis Studio
Kiến trúc nhà thờ Đức Bà với phần mái và tháp mới sau khi thiết kế. Ảnh: Miysis Studio
Lên top