Xử lý như thế nào khi bán nhà sở hữu chung mà chủ sở hữu mất tích?

Lên top