Xử lý nghiêm Tràm Chim Resort xây sai phép và không xem xét cho tồn tại

Tổ hợp Tràm Chim Resort xây dựng trái phép tồn tại nhiều năm gây bức xúc dư luận. Ảnh: Du Phương
Tổ hợp Tràm Chim Resort xây dựng trái phép tồn tại nhiều năm gây bức xúc dư luận. Ảnh: Du Phương
Tổ hợp Tràm Chim Resort xây dựng trái phép tồn tại nhiều năm gây bức xúc dư luận. Ảnh: Du Phương
Lên top