Xử lý hình sự nếu không thu hồi 2 lô đất vàng của Tổng Cty Đường sắt

Toà nhà tại khu đất vàng 4 năm chưa thể thu hồi của Tổng Cty Đường sắt. Ảnh: Cường Ngô
Toà nhà tại khu đất vàng 4 năm chưa thể thu hồi của Tổng Cty Đường sắt. Ảnh: Cường Ngô
Toà nhà tại khu đất vàng 4 năm chưa thể thu hồi của Tổng Cty Đường sắt. Ảnh: Cường Ngô
Lên top