“Xong hợp đồng mua bán, người mua nhà ở xã hội được cấp sổ đỏ luôn”