“Xôi thịt” trong xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị ở Đà Nẵng

Người dân Khu tái định cư Hòa Liên 3 và 4 (Đà Nẵng) phấp phỏng lo sợ vì công trình xây dựng bị lún sụt do nền đất yếu. Ảnh: T.L
Người dân Khu tái định cư Hòa Liên 3 và 4 (Đà Nẵng) phấp phỏng lo sợ vì công trình xây dựng bị lún sụt do nền đất yếu. Ảnh: T.L
Người dân Khu tái định cư Hòa Liên 3 và 4 (Đà Nẵng) phấp phỏng lo sợ vì công trình xây dựng bị lún sụt do nền đất yếu. Ảnh: T.L
Lên top