Các dự án “băm nát" bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng):

Xí phần rồi sang nhượng trên giấy tờ, hưởng chênh lệch

Một trong các dự án tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) chưa triển khai hoặc xây dựng dở dang rồi bỏ hoang. Ảnh: P.V
Một trong các dự án tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) chưa triển khai hoặc xây dựng dở dang rồi bỏ hoang. Ảnh: P.V
Một trong các dự án tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) chưa triển khai hoặc xây dựng dở dang rồi bỏ hoang. Ảnh: P.V
Lên top