Xây nhà trên đất ở, có cần xin giấy phép xây dựng không?

Lên top