Xây nhà trái quy định còn chống đối: Phường đề nghị thị xã hỗ trợ xử lý

Lực lượng chức năng kiểm tra việc xây nhà trái quy định trên đất nông nghiệp.
Lực lượng chức năng kiểm tra việc xây nhà trái quy định trên đất nông nghiệp.
Lực lượng chức năng kiểm tra việc xây nhà trái quy định trên đất nông nghiệp.
Lên top