Xây dựng trái phép trên đất rừng Sóc Sơn: Sai phạm ở mức đáng báo động

Công trình xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn. Ảnh Trần Vương
Công trình xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn. Ảnh Trần Vương
Công trình xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn. Ảnh Trần Vương
Lên top