Xây dựng trái phép, doanh nghiệp vi phạm “phớt lờ” quyết định xử phạt

Chủ đầu tư Nhà hàng Riverside Palace ngang nhiên xây dựng trái phép sảnh tiệc chắn lối đi của người dân.
Chủ đầu tư Nhà hàng Riverside Palace ngang nhiên xây dựng trái phép sảnh tiệc chắn lối đi của người dân.
Chủ đầu tư Nhà hàng Riverside Palace ngang nhiên xây dựng trái phép sảnh tiệc chắn lối đi của người dân.
Lên top