Hải Phòng:

Xây dựng trái phép biệt phủ ngoài đê, đánh người thi hành công vụ

Một công trình “biệt phủ” đang được xây dựng trái phép ngoài đê Lạch Tray (Hải Phòng). Ảnh: ĐẠI AN
Một công trình “biệt phủ” đang được xây dựng trái phép ngoài đê Lạch Tray (Hải Phòng). Ảnh: ĐẠI AN
Một công trình “biệt phủ” đang được xây dựng trái phép ngoài đê Lạch Tray (Hải Phòng). Ảnh: ĐẠI AN
Lên top