Xây dựng sai giấy phép sửa chữa, cải tạo có thể bị phạt đến 350 triệu

Tùy thuộc vào từng loại giấy phép xây dựng mà hành vi xây dựng sai phép, trái phép sẽ có mức xử phạt sẽ khác nhau. Ảnh: Thông Chí
Tùy thuộc vào từng loại giấy phép xây dựng mà hành vi xây dựng sai phép, trái phép sẽ có mức xử phạt sẽ khác nhau. Ảnh: Thông Chí
Tùy thuộc vào từng loại giấy phép xây dựng mà hành vi xây dựng sai phép, trái phép sẽ có mức xử phạt sẽ khác nhau. Ảnh: Thông Chí
Lên top