Xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh trước 15.9

Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó chú trọng sớm hoàn thành việc xây dựng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh. Ảnh Cao Nguyên
Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó chú trọng sớm hoàn thành việc xây dựng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh. Ảnh Cao Nguyên
Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó chú trọng sớm hoàn thành việc xây dựng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh. Ảnh Cao Nguyên
Lên top