Xây biệt thự trên đất nông nghiệp: Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra, xác minh

Công ty Nam Sơn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp, xây biệt thự chưa được cho phép. Ảnh: L.X
Công ty Nam Sơn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp, xây biệt thự chưa được cho phép. Ảnh: L.X
Công ty Nam Sơn tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp, xây biệt thự chưa được cho phép. Ảnh: L.X
Lên top