Xác minh từng cán bộ giao đất trái luật cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT

Khu dự án đã được Uỷ ban Nhân dân huyện Quốc Oai cấp cho mẹ ông Nguyễn Mạnh Quyền - Ảnh: Dân Việt
Khu dự án đã được Uỷ ban Nhân dân huyện Quốc Oai cấp cho mẹ ông Nguyễn Mạnh Quyền - Ảnh: Dân Việt
Khu dự án đã được Uỷ ban Nhân dân huyện Quốc Oai cấp cho mẹ ông Nguyễn Mạnh Quyền - Ảnh: Dân Việt
Lên top