Xác định vi phạm trong vụ san gạt đất, chẻ đá ở núi Thị Vải

Lối vào khu vực vi phạm trên núi Thị Vải, thị xã Phú Mỹ. Ảnh: T.A
Lối vào khu vực vi phạm trên núi Thị Vải, thị xã Phú Mỹ. Ảnh: T.A
Lối vào khu vực vi phạm trên núi Thị Vải, thị xã Phú Mỹ. Ảnh: T.A
Lên top