Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao khi cấp sổ đỏ

Đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng như dùng để ở, làm vườn, ao phải xác định cụ thể diện tích đất ở khi cấp sổ đỏ. Ảnh: Phan Anh
Đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng như dùng để ở, làm vườn, ao phải xác định cụ thể diện tích đất ở khi cấp sổ đỏ. Ảnh: Phan Anh
Đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng như dùng để ở, làm vườn, ao phải xác định cụ thể diện tích đất ở khi cấp sổ đỏ. Ảnh: Phan Anh
Lên top