Xã cho thuê 30 lô đất trái thẩm quyền

Khu vực phía Đông chợ Quảng Châu - nơi UBND xã phân lô cho thuê trái thẩm quyền. Ảnh: Đ.H
Khu vực phía Đông chợ Quảng Châu - nơi UBND xã phân lô cho thuê trái thẩm quyền. Ảnh: Đ.H
Khu vực phía Đông chợ Quảng Châu - nơi UBND xã phân lô cho thuê trái thẩm quyền. Ảnh: Đ.H
Lên top