Vy Oanh thu hoạch hoa trái trong vườn của biệt thự 1400m2

Khu vườn trong biệt thự của Vy Oanh. Ảnh: NSCC.
Khu vườn trong biệt thự của Vy Oanh. Ảnh: NSCC.
Khu vườn trong biệt thự của Vy Oanh. Ảnh: NSCC.
Lên top