Vướng thủ tục, nhiều dự án cải tạo chung cư cũ vẫn lỗi hẹn

Quy định yêu cầu phải có được 100% người dân đồng thuận thật sự là một rào cản lớn trong việc xây mới lại các chung cư cũ trên địa bàn TPHCM. Ảnh: B.C
Quy định yêu cầu phải có được 100% người dân đồng thuận thật sự là một rào cản lớn trong việc xây mới lại các chung cư cũ trên địa bàn TPHCM. Ảnh: B.C
Quy định yêu cầu phải có được 100% người dân đồng thuận thật sự là một rào cản lớn trong việc xây mới lại các chung cư cũ trên địa bàn TPHCM. Ảnh: B.C
Lên top