Vườn rau xanh mướt bên trong nhà phố của Lê Hoàng "The Men"

Vườn trong nhà phố của Lê Hoàng. Ảnh: NSCC.
Vườn trong nhà phố của Lê Hoàng. Ảnh: NSCC.
Vườn trong nhà phố của Lê Hoàng. Ảnh: NSCC.
Lên top