Vườn rau trong biệt thự triệu đô của Giáng My - bạn diễn 1 thời của Lý Hùng

Vườn rau của hoa hậu Giáng My - bạn diễn 1 thời của Lý Hùng. Ảnh: NSCC.
Vườn rau của hoa hậu Giáng My - bạn diễn 1 thời của Lý Hùng. Ảnh: NSCC.
Vườn rau của hoa hậu Giáng My - bạn diễn 1 thời của Lý Hùng. Ảnh: NSCC.
Lên top