Vườn rau thủy canh tưới nước tự động được thiết kế kiểu mới của Đại Nghĩa

Vườn rau của Đại Nghĩa. Ảnh: NSCC.
Vườn rau của Đại Nghĩa. Ảnh: NSCC.
Vườn rau của Đại Nghĩa. Ảnh: NSCC.
Lên top