Vùng xanh, cơ hội cho môi giới sau 2 tháng “trói chân”

Nhiều mảnh đất ở vùng xanh được rao bán sôi động trở lại. Ảnh: Đức Thịnh.
Nhiều mảnh đất ở vùng xanh được rao bán sôi động trở lại. Ảnh: Đức Thịnh.
Nhiều mảnh đất ở vùng xanh được rao bán sôi động trở lại. Ảnh: Đức Thịnh.
Lên top