Vũng Tàu: Nhiều khách sạn đổi mới cách làm để hút khách thời dịch COVID-19

Đang mùa dịch nhưng nhiều khách sạn vẫn sống khỏe nhờ có cách thu hút khách. Ảnh: PV
Đang mùa dịch nhưng nhiều khách sạn vẫn sống khỏe nhờ có cách thu hút khách. Ảnh: PV
Đang mùa dịch nhưng nhiều khách sạn vẫn sống khỏe nhờ có cách thu hút khách. Ảnh: PV
Lên top