Vụ xây dựng không phép trên đảo Hòn Tằm: Chủ đầu tư thừa nhận vi phạm

Các hạng mục xây dựng không phép trên đảo Hòn Tằm, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Các hạng mục xây dựng không phép trên đảo Hòn Tằm, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Các hạng mục xây dựng không phép trên đảo Hòn Tằm, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: PV
Lên top