Vụ Thanh tra nhận hối lộ hết sức đau lòng, tất cả bị phủi sạch trơn

Bà Nguyễn Thị Kim Anh. Nguồn: Cổng thông tin bộ Xây dựng
Bà Nguyễn Thị Kim Anh. Nguồn: Cổng thông tin bộ Xây dựng
Bà Nguyễn Thị Kim Anh. Nguồn: Cổng thông tin bộ Xây dựng
Lên top