Vụ núi Chín Khúc bị băm nát: Các cơ quan Trung ương chỉ ra nhiều sai phạm

Núi Chín Khúc (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị san ủi, mở đường lên tận đỉnh để làm các dự án. Ảnh: Lưu Hoàng
Núi Chín Khúc (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị san ủi, mở đường lên tận đỉnh để làm các dự án. Ảnh: Lưu Hoàng
Núi Chín Khúc (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị san ủi, mở đường lên tận đỉnh để làm các dự án. Ảnh: Lưu Hoàng
Lên top