Vụ lừa đảo bán đất ở Đà Nẵng, bắt thêm một đối tượng

Công an đọc lệnh bắt Hồ Cẩm Uyên. ảnh: Công an cung cấp.
Công an đọc lệnh bắt Hồ Cẩm Uyên. ảnh: Công an cung cấp.
Công an đọc lệnh bắt Hồ Cẩm Uyên. ảnh: Công an cung cấp.
Lên top