Vụ lấp hồ Đồng Mô (Hà Nội): Làm rõ trách nhiệm ai tiếp tay cho vi phạm

Tại khu đất đồi Mơ, máy xúc đang múc đất đã lấp xuống hồ Đồng Mô. Ảnh: NGUYÊN CHÍ
Tại khu đất đồi Mơ, máy xúc đang múc đất đã lấp xuống hồ Đồng Mô. Ảnh: NGUYÊN CHÍ
Tại khu đất đồi Mơ, máy xúc đang múc đất đã lấp xuống hồ Đồng Mô. Ảnh: NGUYÊN CHÍ
Lên top