Vụ dừng gói 30.000 tỉ: “Nhược điểm của người mua là không hiểu và nghe tư vấn pháp luật“