Vốn đầu tư BĐS thương mại toàn cầu có thể tăng lên 700 tỉ USD

BĐSTM toàn cầu có khả năng đón dòng vốn đầu tư lên tới 700 tỉ USD (Ảnh: CafeF)
BĐSTM toàn cầu có khả năng đón dòng vốn đầu tư lên tới 700 tỉ USD (Ảnh: CafeF)