Vợ chồng trẻ “xoay” tiền trả lãi ngân hàng ra sao khi dịch kéo dài?

Nhiều gia đình trẻ sau khi mua nhà chật vật tiền lãi và gốc cho ngân hàng vì dịch COVID-19 kéo dài. Ảnh MK
Nhiều gia đình trẻ sau khi mua nhà chật vật tiền lãi và gốc cho ngân hàng vì dịch COVID-19 kéo dài. Ảnh MK
Nhiều gia đình trẻ sau khi mua nhà chật vật tiền lãi và gốc cho ngân hàng vì dịch COVID-19 kéo dài. Ảnh MK
Lên top