Vinhomes Marina: “Từ khóa” mở “kho báu”!

Mới đây thông tin công trình Nút giao Nguyễn Văn Linh nằm trong trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4.2019 cũng là cú “hích” mạnh mẽ vào giá trị của Vinhomes Marina (hình ảnh minh họa).
Mới đây thông tin công trình Nút giao Nguyễn Văn Linh nằm trong trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4.2019 cũng là cú “hích” mạnh mẽ vào giá trị của Vinhomes Marina (hình ảnh minh họa).
Mới đây thông tin công trình Nút giao Nguyễn Văn Linh nằm trong trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4.2019 cũng là cú “hích” mạnh mẽ vào giá trị của Vinhomes Marina (hình ảnh minh họa).
Lên top