Vĩnh Phúc tiếp thu, chỉ đạo khắc phục sai phạm tại hồ Đại Lải

UBND tỉnh Vĩnh Phúc thừa nhận, trong quá trình triển khai dự án tại khu vực hồ Đại Lải còn tồn tại, chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu của pháp luật. Ảnh: Cường Ngô
UBND tỉnh Vĩnh Phúc thừa nhận, trong quá trình triển khai dự án tại khu vực hồ Đại Lải còn tồn tại, chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu của pháp luật. Ảnh: Cường Ngô
UBND tỉnh Vĩnh Phúc thừa nhận, trong quá trình triển khai dự án tại khu vực hồ Đại Lải còn tồn tại, chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu của pháp luật. Ảnh: Cường Ngô
Lên top