Vĩnh Phúc: "Đất tặc" vẫn rầm rộ khai thác, cả quả đồi... mất tích

Máy móc san phẳng quả đồi tại Kim Long - Vĩnh Phúc. Ảnh: Khương Duy
Máy móc san phẳng quả đồi tại Kim Long - Vĩnh Phúc. Ảnh: Khương Duy
Máy móc san phẳng quả đồi tại Kim Long - Vĩnh Phúc. Ảnh: Khương Duy
Lên top