Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vingroup liên kết với 1.000 hợp tác xã và hộ nông dân cung ứng nông sản sạch và an toàn