Vingroup được tôn vinh “Tốt nhất Việt Nam” ở 3 giải thưởng BĐS quốc tế