Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vincom lập 2 kỷ lục Guinness về đèn lồng